Katalog on-line

E-biblioteka

 

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa

 

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czudcu

Facebook

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

"Zakup nowości wydawniczych został dofinansowany ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025."

 

Biblioteka Narodowa

 

Mała książka – wielki człowiek

LEGIMI

Kraszewski. Komputery dla bibliotek

Wyszukiwarka

Data:
Godzina:

Literatura regionalna

Kolekcja Regionalna w zbiorach Gminnej Biblioteki Publicznej w Czudcu

...

Literatura Regionalna w Naszych Zbiorach

Kultura, Instytucje Kultury

 

1) Kluska A., Muzeum Ziemii Strzyżowskiej, 2005
2) Kocurek E., 50 lat Gminnej Biblioteki Publicznej w Czudcu, 2000
3) Kołodziejczyk A., Koło Terenowe w Strzyżowie, 1997
4) Kotula F., Diariusz muzealny 1942-1948, 1999 Odbudowa życia kulturalnego w województwie rzeszowskim w latach 1944-1949, 1992
6) O kulturze wsi: Materiały z sejmików regionalnych, 1997
7) Raport o stanie kultury wsi w Polsce, 1997
8) Regionalizm Polski u progu XXI wieku


Bibliotekoznawstwo

 

1) Jagusztyn A., Kalendarium z działalności Okręgu Rzeszowskiego Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich w latach 1947-1997
2) Jagusztyn A., Katalog sprawozdań szkolnych 1943-1995

Jankisz E. Biografia rozpraw zawartych w sprawozdaniach szkolnych za lata 1843 – 1998 w zbiorach Biblioteki Głównej WSP w Rzeszowie” cz. 1 POLONICA. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej . Rzeszów 2000


Religioznastwo

 

1) Januszek A. – Sieradzka . Z dziejów wsi Ostrowy Tuszowskie w XVI – XVII wieku.Zakład Poligraficzny Mielec 2008

2) Kwiatkowski J., Tajemnica Zbawienia: Misterium Męki Pańskiej w Babicy, 2004
3) Malak F., Dzieje parafii Tyczyn, 1996
4) Oliwińska-Wacko A., Matka Boża Łaskawa: Pani Czudeckiej Ziemi

5) Anna Oliwińska – Wacko, Marian Złotek „Czudec Dziedzictwo Wiary” Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego . Rzeszów , 2002
6) Potocki A., Bieszczadzkimi i beskidzkimi śladami Karola Wojtyły, 2005
7) Soboń T., ks, Przydrożny kamień
8) Soboń T., ks., Rosłem z wami

8) Ziętek – Salwik A. Parafie dekanatu kolbuszowskiego” Zakłdak Poligraficzny Milec 2007

9) Ks. Sławomir Zych „ Szpital ubogich przy kościele parafialnym w Zabierzowie w latach ok. 1619 – 1939” . Abakus 2002

10) Ks. Sławomir Zych „Z badań nad dziejami kolbuszowskiej parafii farnej” cz. 1. Abakus 2004

11) Chone Shmeruk „Legenda o Esterce w literaturze jidysz i polskiej” Oficyna Naukowa , 2000

 

Nauki społeczne


1) Józef Iskrzycki „Ochotnicza Straż Pożarna w Czudcu 1818 – 2008” resprint 2009
2) Antoni Chuhla „Zarys dziejów. Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu” Mitel
3) Rocznik czasopism (oprawne): Kwartalnik Czudecki 1999 – 2010, Bibliotekarz 1996 – 2010, Biblioteka w Szkole 1996 – 2010, Gazeta Wyborcza 1998 - 2005, Nowiny Rzeszowskie 1999 – 2004, Panorama 1973 – 1980, Polityka 1996 – 2002, Poradnik Bibliotekarza 1987 - 2010

 

Gospodarka

 

1) Strategia rozwoju powiatu strzyżowskiego 2002-2010, 2002

 

Zwyczaje, Etnografia, Folklor

 
1) Gajur J., Słońce zachodzi nad Łemkowszczyzną, 2006
2) Literackie i socjologiczne problemy”małych ojczyzn”, pod red. J. Nowakowskiego, 1993
3) Małopolska: Regiony-Regionalizmy-Małe Ojczyzny, 2001
4) Potocki A., Księga legend i opowieści beskidzkich, 2003
5) Potocki A., Majster Bieda czyli zakapiorskie Bieszczady, 2004

6) Piórek M. Przezwiska i nazwiska mieszkańców Kolbuszowej w latach 1640 – 1700. Abakus 2006

7) Rachfałowa Z. Wilki . Gajek , 2009

8) Sienicki S. Meble Kolbuszowskie . Drukarnia Narodowa S.A. Kraków 2007
9) Wieś a regionalizm, 1997
10) Wikera Z., Opowiadania o dawnym Rzeszowie, 1991

 

Nauki Biologiczne. Botanika

 

1) Piórecki J., Ogrody i parki województwa krośnieńskiego, 1998
2) Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii, 2006
3) Związek Komunalny”Wisłok”, 2002

4) „Wisłok” RS DRUK , 2010

 

Budownictwo, Architektura (Dziedzictwo Kulturowe)

 

1) Kazanowska Z., Klasztor Ojców Bernardynów w Leżajsku, 2003

2) Michniewscy M. i A., Kościoły drewniane Karpat i Podkarpacia: przewodnik, 2001
3) Oliwińska-Wacko A., Złotek M., Czudec dziedzictwo wiary, 2002
4) Potocki A., Madonny bieszczadzkie, 2008
5) Szpara A., Bieszczadzkie Sanktuarium Maryjne: Losy cudownej ikony, 1996
6) Chmura A., Sanktuaria podkarpackie: papieskie, 2006

 

Muzyka - Teatr


1) Kott J., Kadysz. Strony o Tadeuszu Kantorze, 1997
2) Śpiewnik: Pieszej Pielgrzymki rzeszowskiej
3) Złotek M., Śpiewnik z rodzinnych stron
4) Gałązka B., Kolędy regionu krośnieńskiego, 2004


Ogólne zagadnienia jezykoznastwa i literatury

 

1 )Myszka A. : Toponimia powiatu strzyżowskiego. Rzeszów 2006

 

Literatura Piękna, Powieści
 

1) Fąfara J.: Brzytwy kata Selingera, Czerwony pająk, Dzień, w którym stanąć miała ziemia, Jakub od stojącej rzeki, Matka Boża Leżajska
2) Górnicki G., Dolina grzechów
3) Górnicki G., Zielony mosteczek inne tajemnice spowiedzi, 2002
4) Konieczkowski R., Strzępy wspomnień,
5) Anna Oliwińska – Wacko „Słowa dla Matki”


Archeologia


1) Jan Garncarski „Późne średniowiecze w Karpatach Polskich” Mitel. Krosno 2007
 

Historia

 

1) Aftanazy R. Materiały do dziejów rezydencji: Ziemia Przemyska i Sanocka, 1991
2) Ambrozowicz J. Ziemia Rzeszowska, 1995
Archiwum Państwowe w Przemyślu. Rocznik Historyczno - Archiwalny tom .15 . Przemyśl ,2001

3) Barbizon Wiśniowski: Mecenat artystyczny Mycielskich w Wiśniowej, 1997
4) Bieszczady: przewodnik dla prawdziwego turysty, 2000
5) Bohaterskie wsie, 1984
6) Bonusiak W., Galicja i jej dziedzictwo, 1995
7) Borowiec W., Placówka Armii Krajowej w Czudcu, kryptonim „Czereśnia”, 1997
8) Budziński T., Ziemia przemyska, 1988
9) Bardan J. Dawne pieczęcie i herb Kolbuszowej” . Oficyna Cracovia 1998

10) Bielenda A. Patruś T. Lubenia dzieje wsi i okolic. Lubenia 2009

11) Bogucka M. Ludzie z Kresów. Oficyna Naukowa ,2010
12) Bil J.„Poetycki świat Hemara” . Sudety , 1999
13) Czarnowski J. Kraków i Lwów w Pocztówkach” Arystoteles 2009

14) Czajnik G. Stosunki polsko - ukraińsko - żydowskie w mieście i gminie Dynów” Sów-Pol „
15) Fąfara J.J. 18 znaczy życie Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu. Rzeszów , 2010 .

16) Fąfara J.J. Chasydzi w Leżajsku . Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu. Rzeszów , 2010
17) Frysztak i okolice. Przewodnik. Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu 2010
18) Gancarski J. Dzieje Podkarpacia t. 3 Podkarpackie Towarzystwo Historyczne Libri „ ,1999
19) Gancarski J. Dzieje Podkarpacia t. 2” ,Mitel , 1998
20) Chuchla A., Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu, 2005
21) Dzieje Podkarpacia, 1996
22) Bonusiak W. Galicja i jej dziedzictwo. T. 1 Historia i polityka Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Rzeszów ,1994

23) Chłopeczki J.Galicja i jej dziedzictwo. T. 2 Społeczeństwo i gospodarka” Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej . Rzeszów , 1995

24) Galicja i jej dziedzictwo. T. 3 Nauka i Oświata .Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej . Rzeszów , 1995

25) Kłak Cz . Galicja i jej dziedzictwo. T. 4 , Literatura – Język – Kultura” Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej . Rzeszów ,1995

26) Galicja i jej dziedzictwo. T. 5 . Pisarze galicyjscy .Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej . Rzeszów , 1995

27) Meissner A. Galicja i jej dziedzictwo. T. 6 Nauczyciele galicyjscy Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej . Rzeszów , 1996

28) Seredyński W.Galicja i jej dziedzictwo. T. 7 Studium z dziejów pedagogiki galicyjskiej Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej . Rzeszów ,1995
29) Wyższej Szkoły Pedagogicznej . Rzeszów , 1996

30) Seredyński W. Galicja i jej dziedzictwo. T. 7 Studium z dziejów pedagogiki galicyjskiej Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej . Rzeszów ,1995

31) Majorek Cz. Galicja i jej dziedzictwo. T. 8 Myśl edukacyjna w Galicji 1772 – 1918” Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej . Rzeszów , 1996

32) Czesław Majorek Galicja i jej dziedzictwo. T. 9 Biografie Pedagogiczne” Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej . Rzeszów ,1997

33) Potoczny J. Galicja i jej dziedzictwo. T. 10 Oświata dorosłych i popularyzacja wiedzy w plebejskich środowiskach Galicji doby konstytucyjnej (1867-1918)” Wydawnictwo Wyższej 34) Szkoły Pedagogicznej . Rzeszów, 1998

35) Meissner A.Galicja i jej dziedzictwo. T. 11 Spór o duszę polskiego nauczyciela” Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej .Rzeszów ,1999

36) Bonusiak A. Galicja i jej dziedzictwo. T. 12 Galicja w 1848 roku” Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej . Rzeszów ,1999

37) Bonusiak A.Galicja i jej dziedzictwo. T. 13 Lwów w latach 1918-1939”

38) Meissner A. Galicja i jej dziedzictwo. T. 14 Pedagogika nowego wychowania w Polsce u schyłku XIX i w pierwszej połowie XX wieku” Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej . Rzeszów , 2000

39) Hoff J.Galicja i jej dziedzictwo. T. 15 Działalność wyzwoleńcza” Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego . Rzeszów , 2001

40) Andrzej Meissner „Galicja i jej dziedzictwo. T. 16 Opieka nad dzieckiem w Galicji” Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego . Rzeszów , 2002

41) Sierżęga P. Galicja i jej dziedzictwo. T. 17 Obchody 200. rocznicy odsieczy Wiedeńskiej w Galicji (1883 r.)” Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego . Rzeszów , 2002
42) Gilewicz A., Przemyśl i okolice, 1964
43) Górska A., Kresy: przewodnik, 2005
44) Iranek Osmecki K., Powołanie i przeznaczenie, 1998
45) Kaczmarg B., Rzeszów miastem COP, 2001
46) Kaszuba K., Rzeszów dawny i współczesny, 2005
47) Kłos S., Krosno i okolice: przewodnik, 1987
48) Kłos S., Rzeszów i okolice: przewodnik, 1979
49) Kłos S., Bieszczady, 1986
50) Kłos S., Osobliwości Beskidu Niskiego, 2004
51) Kłos S., Osobliwości Podkarpacia, 2003
52) Kłos S., Rzeszów, Głogów Małopolski, Tyczyn, Błażowa i okolice, 2000
53) Kolberg O., Góry i Podgórza, 1968
54) Kolberg O., Sanocko-Krośnieńskie, 1974
55) Kolbuszowski J., Kresy, 1995
56) Konieczkowski R., Akowskie krzyże, 1997
57) Kotula F., Losy Żydów rzeszowskich 1939-1944, 1999
58) Kotula F., Miasteczko na przykładzie Głogowa Małopolskiego, 1981
59) Kotula F., Mimo wszystko czyli życie kulturalne Rzeszowa pod okupacją niemiecką (1939 1944), 2005
60) Kotula F., Tamten Rzeszów czyli wędrówka po zakątkach i historii miasta, 1985
61) Krajowy Kongres Kultury Wsi, 1997
62) Krosno: Studia z dziejów miasta i regionu pod red. S. Cynarskiego, 1995
63) Lawera H., Powiat Strzyżowski, 2001
64) Lonczak J., Panorama gmin
65) Lubojemska B., Frysztak. Zarys monograficzny, 2001
66) Mendelowski S., Pałace i dworki Podkarpacia, 2005
67) Mendelowski S., Rzeszów, 2006
68) Miller M., Arystokracja
69) Niedziela J., ZWZ-AK Inspektorat Rejonowy Rzeszów, 2005
70) Orłowicz M., Ilustrowany przewodnik po Galicyi, 1998
71) Panorama Gmin województwa rzeszowskiego
72) Pelczar R., Gmina Frysztak, 2004
73) Pilarz B., Stec B., Złotek M., Pstrągowa: nasza mała ojczyzna, 2004
74) Potocki A., Żydzi w podkarpackiem, 2004
75) Prokopowicz J., Młodość zdeptana lecz nieujarzmiona: Demokratyczna Armia Krajowa w latach 1949-1955, 1999
76) Przewodnik historyczno-krajoznawczy Tyczyn-Chmielnik- Błażowa- Hyżne, 1995
77) Przewodnik po Boguchwale i Gminie, 1993
78) Przystaś K., Spółdzielczość na Pogórzu Strzyżowskim 1998
79) Raczy E., Ludność żydowska w Krośnie do 1919 roku, 1995
80) Rurak A., Ruch oporu w Gminie Czudeckiej w latach 1939-1945, 1995
81) Skoczylas J., Cichociemny z Pstrągowej
82) Strategia rozwoju powiatu strzyżowskiego 2002-2010, 2002
83) Styś S., Herby i pieczęcie Ziemi Czudeckiej, 2004
84) Szetela T., Dzieje Dobrzechowa, 1981
85) Trygar K., W gminie Czudec, 1998
86) Urbanik M., Żelazne Kampanie Batalionów Chłopskich w powiecie rzeszowskim”Radło” 1939-1945, 1994
87) Wójcik Z., Z dziejów Rzeszowa 1935-1939, 1944
88) Wieliczka M., Jasło i okolice, 1966
89) W Strzyżowie i na Pogórzu, 1996
90) Zabierowski S., Zamek: Więźniowie polityczni rzeszowskiego zamku w latach 1939-1944, 2000

91) Jakub Czarnowski „Kraków i Lwów w Pocztówkach” Arystoteles 2009

92) Grzegorz Czajnik „Stosunki polsko - ukraińsko - żydowskie w mieście i gminie Dynów” Sów-Pol „ br.r.wyd.

93) Jerzy Józef Fąfara „Chasydzi w Leżajsku” Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu. Rzeszów , 2010
94) „Frysztak i okolice. Przewodnik” Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu 2010
95) Jan Gancarski „Dzieje Podkarpacia t. 3” Podkarpackie Towarzystwo Historyczne ” Libri „ ,1999
96) Jan Gancarski „Dzieje Podkarpacia t. 2” ,Mitel , 1998

97) Maria Patryn „Strzyżów jaki pamiętam” Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej , ,2009

98) Andrzej Potocki „Bieszczadzkimi i beskidzkimi śladami Karola Wojtyły” .Carpathia ,2005
99) Andrzej Potocki „Natchnieni Bieszczadem” . Libra ,2008

101) Archiwum Państwowe w Przemyślu. Rocznik Historyczno - Archiwalny tom .15 . Przemyśl ,2001

102) Andrzej Piątek „Lepsza śmierć ładna. Prawda i legenda o Leopoldzie Lisie – Kuli. Carpathia

103) Winiarski K. „Kwatera wodza . Stępina , Strzyżów” .Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu ,2010

104) Ziobro W. „Tarnów i wokół” Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu 2010

105) „Śladem Lwowskich Orląt”

106) Tadeusz Szetela „Dzieje Dobrzechowa. Opowieść o rodzinnej wsi” Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej. Rzeszów 1981

107) Mieczysław Orłowicz „Przewodnik po Galicji” Drukarnia Górska 1998

108) Jacek Bardan „Dawne pieczęcie i herb Kolbuszowej” . Oficyna Cracovia 1998

Kolekcja w językach obcych angielskim, niemieckim, ukraińskim

 

1) Józef Baran „Only so much”
2) Comenius: Encyklopedia About
3) Krzysztof Dąbrowski “Anything goes: communicative activities for mixed ability groups” PWN 1993
4) Giese Arno “ Kurier kardynała”
5) Robert Gawlikowski “ Nowe zasady ortografii języka niemieckiego” Elan ,1997
6) Paul Hadasch „Bohaterowie bez orderów”
7) Zofia Lisiecka „Świat w cytatach” Elan , 2010
8)  J.B. Singer „Golem”
9) Jurij Zawgorodnij „ Na krugi swaja”
10) Jerzy Józef Fąfara „Chasydzi w Leżajsku” Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu. Rzeszów , 2010


Geografia

 

1) Misiak T., W dorzeczu środkowego Sanu, 2005
2) Wędrówki podkarpackie: przewodnik turystyczny, 2001

 


Biografie, autobiografie pamiętniki indywidualne i zbiorowe

 

1) Lenkiewicz A., Zapomniany pułkownik, 1992
2) Majka J., Ostasz G.- Pułkownik Kazimierz Iranek Osmecki, 2007
3) Pasterz S., Bez tytułu, wspomnienia
4) Pasterz S., Byłem sędzią w latach 1945-1979, 1998
5) Piątek A., Leopold Lis-Kula: powiew legendy, 2004


 


 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. W każdej chwili możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając odpowiednie ustawienia przeglądarki.

Copyright (c) 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Gminnej Biblioteki Publicznej Czudec
Realizacja: ideo, CMS Edito Powered by: